Stämmor

 

Årsstämma 2023

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för delägarlaget Harrström Taklax med flera byars samfällighet. Stämman hölls i Taklax uf-lokal tisdagen den 9 maj 2023

Mötesprotokoll årsstämma 2023