Kontakt

Sysslomän 2023 – 2024

Ralf Båsk, ordförande tel. 0505227287
Dan-Anders Rosendahl
Stig Holtlund
Jens Bjurbäck
Bengt Träsklund

Sekreterare/kassör Maj-Britt Vilén

 

Vänligen skicka er korrespondens till följande adress eller e-post

Postadress
Harrström-Taklax m.fl. byars samfällighet
Maj-Britt Vilén
Taklaxvägen 624
66280 Taklax

E-post: mbvilen( at )hotmail.com